sâmbătă, 26 septembrie 2015

In memoriam Mircea HandocaS-a stins din  viaţă, la 25 septembrie 2015, istoricul literar şi editorul Mircea Handoca.
Născut la 12 aprilie 1929, la Botoşani, a urmat Liceul Naţional din Iaşi (1939-1944) şi Liceul „Al. Ghica” din Alexandria (1944-1947). A absolvit  Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti în 1951. După ce a predat la diferite şcoli din ţară, din 1960 până în 1990 a fost profesor la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din Bucureşti.
După debutul în „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor” (1962), a colaborat la cele mai importante publicaţii literare din ţară. 
A îngrijit ediţii din operele Bucurei Dumbravă, ale lui Bogdan Amaru, G.T. Kirileanu, Nestor Urechia, Ionel Jianu şi Constantin Noica, dar numele său rămâne definitiv legat, ca editor, de opera lui Mircea Eliade.
Dintre cărţile semnate de Mircea Handoca se pot aminti: Excursia literară (1971), Al.O. Teodoreanu (Păstorel) (1975), Mircea Eliade. Contribuţii bibliografice (1980), Pe urmele lui G. Topârceanu (1983), Pe urmele lui Al.O. Teodoreanu (Păstorel) (1988). Mircea Eliade. Câteva ipostaze ale unei personalităţi proteice (1992), Pe urmele lui Mircea Eliade (1996), Mircea Eliade. Biobibliografie, I-IV (1997-2007), Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade (1998), Viaţa lui Mircea Eliade (2000), Eliade şi Noica (2002), Mircea Eliade şi contemporanii săi (2009).
Prin dispariţia lui Mircea Handoca, istoriografia literară românească suferă o dureroasă pierdere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu