luni, 14 decembrie 2015

In memoriam Florin ManolescuA  încetat din viaţă, în ziua de 13 decembrie 2015, profesorul universitar, scriitorul, criticul şi istoricul literar Florin Manolescu.
S-a născut în Bucureşti, la 11 ianuarie 1943. A urmat cursurile Liceului „Gheorghe Şincai”, pe care l-a absolvit în 1961, şi ale Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (1963-1968), devenind, la absolvire, asistent universitar la catedra de literatură română. În 1993 a fost invitat şi angajat ca lector, în 1995 fiind numit profesor la Seminarul de Romanistică al Universităţii Ruhr, din Bochum, Germania. Între anii 2010-2014 a funcţionat ca profesor invitat la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.
A susţinut rubrici de cronică literară în revistele „Amfiteatru”, „România literară”, „Argeş”, „Flacăra”, „Contemporanul”, „Caietele Teatrului Naţional”, „Luceafărul”, „Viaţa Românească”, colaborând, de asemenea, şi la alte publicaţii, precum: „Limbă şi literatură”, „Cahiers roumains d’études littéraires”, „Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires” (serie nouă), „Revista de istorie şi teorie literară”, „Rumänische Rundschau”, „Manuscriptum”, „Caiete critice”, „Convorbiri literare” etc.  
Dintre volumele publicate amintim: Poezia criticilor (1971 – Premiul Uniunii Scriitorilor), Literatura S.F. (1980), Caragiale şi Caragiale, Jocuri cu mai multe strategii (1983, 2002). Litere în tranziţie (1998), Misterul camerei închise. Nouă povestiri incredibile (2002). Enciclopedia exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii (2003, 2010 – Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Premiul „Şerban Cioculescu” pentru istorie literară, acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române), Mentaliştii. Alte nouă povestiri incredibile (2009 – Premiul Societăţii Române de Science Fiction şi Fantasy), Cu ochii pe mine. Jurnal român-german. 1995 (2010). Il gatto e l'astronomo (Faenza, Italia, 2013).
A realizat, de asemenea, antologia The Phantom Church and Other Stories from Romania (University of Pittsburgh Press, 1996), fiind co-autor la Drumuri şi zări. Antologia prozei româneşti de călătorie (1982), Rumänisch-deutsche Interferenzen (Heidelberg, 1986). Rumänische Exilliteratur 1945-1989 (München, 1999). Im Dialog: Rumänische Kultur und Literatur (Leipzig, 2000) şi altele.
Prin dispariţia lui Florin Manolescu literatura română suferă o grea, ireparabilă pierdere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu