vineri, 18 martie 2016

In memoriam Solomon Marcus    S-a stins din viaţă, în ziua de 17 martie 2016, matematicianul, semioticianul şi teoreticianul literar Solomon Marcus. Născut la 1 martie 1925, la Bacău, după absolvirea studiilor liceale în oraşul natal a urmat cursurile Facultăţii de Matematică a Universităţii Bucureşti, pe care le-a absolvit în 1949. Din 1950 a devenit asistent în cadrul aceleiaşi facultăţi, urcând, mai apoi, toate treptele şi gradele carierei universitare. Doctor (1956) şi doctor docent (1968) în matematici. Membru corespondent (1993) şi apoi membru titular (2001) al Academiei Române.
    Debut în cercetarea literară în 1965, în revista „Studii şi cercetări lingvistice”. În 1970 publică Poetica matematică, lucrare de pionierat în studiul limbajului şi al mijloacelor poetice prin utilizarea metodelor matematice, tradusă în mai multe limbi. A urmărit, de asemenea, constituirea unui model semiotic în cercetarea teatrului şi a folclorului. Dintre numeroasele lucrări semnate de Solomon Marcus mai sunt de amintit: Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematică (în colaborare – 1975), Semne despre semne (1979), Semiotica matematică a artelor vizuale (în colaborare – 1982), Paradoxul (1984), Timpul (1985), Arta şi ştiinţa (1986).
    Prin dispariţia lui Solomon Marcus, cultura română suferă o ireparabilă pierdere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu