sâmbătă, 26 aprilie 2014

Colocviul de Critică 2014


Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România a desfăşurat colocviul său anual în ziua de 26 aprilie 2014.
Tema pentru această ediţie (a IV-a) a fost „Gustul criticii – gustul publicului”. Au luat parte membri ai Filialei de Critică din Bucureşti, precum şi invitaţi din partea altor filiale ale Uniunii Scriitorilor din România, universitari, cercetători în domeniul istoriei şi teoriei literare, critici literari de la importante reviste de cultură, recunoscuţi pentru activitatea lor în ceea ce priveşte lucrările lor şi pentru comentariul şi analiza volumelor noi de literatură română contemporană, alte personalităţi ale vieţii noastre literare.
Manifestarea a fost deschisă de Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, care a rostit un cuvânt de introducere în complexitatea şi actualitatea temei.
Au fost prezentate următoarele comunicări:
Radu Voinescu – „Critica ştiinţifică şi lectura hedonistă”
Ion Simut – „Piaţa ca dictatură. Reacţiile literaturii”
Florin Mihăilescu – „Estetica, dincoace şi dincolo de gust”
Vasile Spiridon – „Critica prostului gust”
Horia Gârbea – „A mînca pentru a trăi. Gustul şi aroma imanenţei”
Viorica Răduţă – „Înstrăinarea gustului în critica actuală”
Adrian G. Romila – „Între două gusturi sau câteva chestiuni privind canonul literaturii în şcoală”
Adrian Lesenciuc – „Poezia lui Ion Barbu şi gustul criticii. Interpretări moderne, postmoderne, transmoderne”
Florin  Dochia – „Criticul şi publicul său: divergenţe, convergenţe, compromisuri”
Ana Dobre – „Gustul critic, gustul public – neconcordanţe şi echivalenţe”
Dan Cristea  „Cititorul obişnuit şi criticul”
Adriana Iliescu – „Suferinţele scriitorului, între Scylla criticilor şi Charybda cititorilor”
Gelu Negrea – „De gustibus disputandum
Felix Nicolau – „Dacă Napoleon ar fi fost cronicar literar?”
Răzvan Voncu – „Gustul public în căutarea gustului”
Lucian Chişu – „De gustibus
Virgil Diaconu – „Cel mai mare poet în viaţă”
Angelo Mitchievici – „Critica gurmandă sau cu critica la masă”
Ion Bogdan Lefter – „De gustibus: coincidenţe, complementarităţi, contraste”
Organizarea colocviului a fost coordonată de Radu Voinescu, preşedintele  Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a USR, şi de Horia Gârbea, preşedintele Filialei Bucureşti – Dramatrugie a USR, sub patronajul Uniunii Scriitorilor din România, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 Bucureşti (primar – Neculai Onţanu) şi a fost găzduită de Centrul Cultural Calderon (director Elena Scurtu).
Dezbaterile au fost conduse de Dan Cristea, redactorul-şef al revistei „Luceafărul de dimineaţă”.

 


miercuri, 2 aprilie 2014

Primiri în Filiala de Critică 2014Analizând cererile şi dosarele de titularizare şi de primire în Uniunea Scriitorilor din România depuse la Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, Comitetul de Conducere al Filialei a hotârât trimiterea la Comisia de Validare a USR a dosarelor următorilor candidaţi:

Titularizare:
Alexandru Buleandră
Ioan Şt. Lazăr
Aurică Gh. Olteanu
Petre Răileanu
Nicolae Scurtu
Petru Vaida

Primire:
Vlad Alexandrescu
Dora Mezdrea

Membrii stagiari care nu au întrunit condiţiile prevăzute de Statului USR au la dispoziţie 5 ani de la intrarea acestuia în vigoare pentru a proba că îndeplinesc aceste cerinţe (Art. 46 din Statutul USR).