joi, 31 decembrie 2015

La mulţi ani, 2016!

     Comitetul de conducere al Filialei Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România vă urează un an nou în sănătate şi pace, plin de inspiraţie şi de împliniri literare şi pe toate planurile vieţii!
     La mulţi ani!

joi, 17 decembrie 2015

Anunţ important: Program de lucru Filiale Bucureşti decembrie 2015

   Începând cu data de 17 decembrie 2015 şi până în data de 5 ianuarie 2016 la sediul filialelor bucureştene ale Uniunii Scriitorilor nu se lucrează.
   Ne prezentăm scuze pentru eventualele inconveniente!
   Pentru probleme deosebite, se poate trimite un mesaj la adresa de poştă electronică menţionată la secţiunea "Contact" de pe blocul Filialei noastre.

luni, 14 decembrie 2015

In memoriam Florin ManolescuA  încetat din viaţă, în ziua de 13 decembrie 2015, profesorul universitar, scriitorul, criticul şi istoricul literar Florin Manolescu.
S-a născut în Bucureşti, la 11 ianuarie 1943. A urmat cursurile Liceului „Gheorghe Şincai”, pe care l-a absolvit în 1961, şi ale Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (1963-1968), devenind, la absolvire, asistent universitar la catedra de literatură română. În 1993 a fost invitat şi angajat ca lector, în 1995 fiind numit profesor la Seminarul de Romanistică al Universităţii Ruhr, din Bochum, Germania. Între anii 2010-2014 a funcţionat ca profesor invitat la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.
A susţinut rubrici de cronică literară în revistele „Amfiteatru”, „România literară”, „Argeş”, „Flacăra”, „Contemporanul”, „Caietele Teatrului Naţional”, „Luceafărul”, „Viaţa Românească”, colaborând, de asemenea, şi la alte publicaţii, precum: „Limbă şi literatură”, „Cahiers roumains d’études littéraires”, „Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires” (serie nouă), „Revista de istorie şi teorie literară”, „Rumänische Rundschau”, „Manuscriptum”, „Caiete critice”, „Convorbiri literare” etc.  
Dintre volumele publicate amintim: Poezia criticilor (1971 – Premiul Uniunii Scriitorilor), Literatura S.F. (1980), Caragiale şi Caragiale, Jocuri cu mai multe strategii (1983, 2002). Litere în tranziţie (1998), Misterul camerei închise. Nouă povestiri incredibile (2002). Enciclopedia exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii (2003, 2010 – Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Premiul „Şerban Cioculescu” pentru istorie literară, acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române), Mentaliştii. Alte nouă povestiri incredibile (2009 – Premiul Societăţii Române de Science Fiction şi Fantasy), Cu ochii pe mine. Jurnal român-german. 1995 (2010). Il gatto e l'astronomo (Faenza, Italia, 2013).
A realizat, de asemenea, antologia The Phantom Church and Other Stories from Romania (University of Pittsburgh Press, 1996), fiind co-autor la Drumuri şi zări. Antologia prozei româneşti de călătorie (1982), Rumänisch-deutsche Interferenzen (Heidelberg, 1986). Rumänische Exilliteratur 1945-1989 (München, 1999). Im Dialog: Rumänische Kultur und Literatur (Leipzig, 2000) şi altele.
Prin dispariţia lui Florin Manolescu literatura română suferă o grea, ireparabilă pierdere.

joi, 10 decembrie 2015

Primiri de noi membri în Filiala de Critică

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, întrunit în şedinţă în ziua de 10 decembrie 2015, sub conducerea d-lui Nicolae Manolescu, preşedintele USR, a aprobat raportul Comisiei de Validare care a propus primirea ca membri USR a următorilor candidaţi la Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară:
            Dan Gulea
            Mihaela Irimia.

marți, 1 decembrie 2015

     Primiri în Filiala de Critică 2016. Anunţ important! 

     Candidaţii care doresc să îşi depună dosarele de primire în Uniunea Scriitorilor din România la Filiala Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară pentru anul viitor sunt rugaţi să o facă până în data de 1 martie 2016 la sediul nostru din Calea Victoriei, nr. 133 (a se vedea şi secţiunea "Contact" de pe blogul nostru).
     Dosarele trebuie alcătuite în conformitate cu prevederile Statutului USR (a se consulta site-ul USR, la secţiunea „Statut” - Anexa 2, Art. 4, punctul b.)
     Formularele de înscriere se pot descărca de aici.
     Depunerea documentelor se poate face zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.
     Atenţie!: Dosarele depuse după această dată nu vor mai putea intra în discuţie pentru primirile din anul 2016.