Membri* Click pe numele care apar în culoare pentru a deschide pagina corespunzătoare din „Dicţionarul esenţial al membrilor Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a USR”.


Georgeta Adam
Ioan Adam
Vlad Alexandrescu
Gabriel Andreescu
Adrian Anghelescu
Mircea Anghelescu
Teodor Baconschi

Iulian Băicuş
Ion Bălu
Nicolae Bârna
Alexandru Bulandra
Ioan Buduca
Marina Cap-Bun
Ştefan Cazimir
Paul Cernat
Lucian Chişu

Gheorghe Chivu
Alexandra Ciocârlie
Corina Ciocârlie
Livius Ciocârlie
Mircea Coloşenco
Nicolae Constantinescu
Ileana Corbea
Andrei Cornea
Liliana Corobca
Christian Crăciun
Dan Cristea
George Cristea
Stan V. Cristea
Daniel Cristea Enache
Valentina Curticeanu

Titi Damian
Gabriela Danţiş
Iordan Datcu
Marin Diaconu
Gabriel Dimisianu
Mihai Dinu
Ana Dobre
Paul Drogeanu
Paul Dugneanu

Petre Florea
Liviu Franga
Gálfalvi Zsolt
Nicolae Georgescu
Niculae Gheran
Emil Ghiţulescu

George Gibescu
Aureliu Goci
Dorina Grăsoiu
Dan Gulea
Ion Hangiu
Marin Iancu
Stancu Ilin
Ileana Ioanid
Gelu Ionescu
Răzvan Gabriel Ionescu
Mihaela Irimia
Victor Ivanovici
Sorin Lavric
Ioan St.  Lazăr

Gheorghe Lăzărescu
Corneliu Lupeş
Nicolae Manolescu

Marin Marian-Bălaşa
Mircea Martin
Neculae Mecu
Alexandru Melian
Dora Mezdrea
Alexandru Mica
Dan C. Mihăilescu
Mihail Mihailide
Mihai Moraru
Virginia Muşat
George Neagoe
Gelu Negrea
Eugen Negrici
Alexandru Nemoianu

Marian Nencescu
Mariana Neţ
Adrian Niţă
Andrei Oişteanu
A.Gh. Olteanu

Dan Oprescu
I. Oprişan
Andrei Pandrea
Horia-Roman Patapievici
Dan Pavel
Victor Petrescu
Ioana Pârvulescu
Andrei Pleşu
Magdalena Popescu Bedrosian
Petre Răileanu
Valeriu Râpeanu
Mirela Roznoveanu
Gabriel Rusu
M.N. Rusu
George Sanda
Nicolae Scurtu
Teşu Solomovici
Simona Sora
Monica Spiridon
C. Stănescu
Geo Şerban
Mihai Şora
Alex Ştefănescu
Domniţa Ştefănescu
Lucian Tamaris
Constantin Trandafir
Costin Tuchilă
Dorin Tudoran
Maria-Ana Tupan
Diana Turconi
Tudorel Urian
Viola Vancea
Simona Vasilache
Geo Vasile
Isabela Vasiliu Scraba
Victor Vişinescu
Radu Voinescu
Ileana Vrancea
Elena Zaharia Filipaş
Mihai Zamfir

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu