miercuri, 31 decembrie 2014

La mulţi ani - 2015

Tuturor membrilor Filialei Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară, 
calde urări de bine, prosperitate şi fericire în 2015 !

LA MULŢI ANI !

luni, 15 decembrie 2014

In memoriam - Gherasim Rusu Togan      La 15 decembrie 2014 a încetat din viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, Gherasim Rusu Togan, critic literar, etnolog şi folclorist. S-a născut la 4 mai 1938, în comuna Ghijasa de Sus, judeţul Sibiu. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. După o serie de peregrinări, s-a stabilit la Câmpina, unde timp de treizeci de ani a predat literatura română la actualul Colegiu Tehnic „Constantin Istrati”.
      Dintre numeroasele lucrări semnate de Gherasim Rusu Togan se pot aminti: Viziuni străvechi. Ritualuri credinţe, datini, obiceiuri româneşti (1997), B.P. Hasdeu, în universul culturii populare (2001), Apa – stare de oglindă, o incursiune în universul acvatic românesc (2003), Cântecele iertării – vălul ritualic al desprinderii (2004), Pământul şi ordinea lumii (2005), Cântecele vetrei (2006), Casa, şarpele şi focul. Universuri rituale străvechi (2006), Dimensiuni ale imaginarului popular. Dezordini temeri, închipuiri (2009), Divinităţi păgâne din Carpaţi (2011), Tinereţea, cătănia, războiul. Pagini din istoria neamului (2012), Troiţa mărturisitorului, roman (2013). Multe dintre aceste lucrări valorifică, dintr-o perspectivă care este îndatorată viziunii lui Gaston Bachelard asupra imaginarului, potenţialul de credinţe şi obiceiuri din zona natală, situată pe Valea Hârtibaciului, autorul, discipol declarat al lui Ilarion Cocişiu, investigând şi scoţând la lumină un material extrem de preţios pentru înţelegerea etosului sud-transilvănean, românesc în general, într-un orizont european.
      Prin dispariţia lui Gherasim Rusu Togan, critica literară şi folcloristica românească suferă o dureroasă pierdere.