sâmbătă, 31 martie 2018

Colocviul Filialei de Critică 31 martie 2018

     Sâmbătă, 31 martie 2018, a avut loc, în Sala Perpessicius a Muzeului Naţional al Literaturii Române, a VIII-a ediţie a Colocviilor anuale de Critică ale Filialei Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie literară a Uniunii Scriitorilor din România. Au participat critici literari, membri ai fililalei, universitari, invitaţi de la alte filiale ale USR, jurnalişti culturiali, public. Sub genericul "Teme, strategii, tehnici în proza românească de după 1989", au fost prezentate următoarele comunicări:


Radu Voinescu – „Proza între 1990 şi 2018, de la stagnare la resurecţie: scurtă retrospectivă”
Maria-Ana Tupan – „Întâlniri de gradul doi: structuri narative şi teorii critice la început de secol."
Dan Gulea – „Tema istoriei în proza recentă”
Ana Dobre – „Doi prozatori a timpului de azi: Gheorghe Stroe şi Ioana Băeţica”
Simona Vasilache – „Proza scurtă sau romanul? O problemă de tehnică narativă”
Dan Stanca – „Proza românească de azi, între diversitate şi confuzie”
Horia Gârbea – „Parfumul trecutului mort - reconstituiri istorice în proza ultimului deceniu”
Doina Ruşti – „Tipuri de naraţiune in proza romanească actuală”
Vasile Spiridon – „«Sexistenţialismul» – noua paradigmă a trăirismului”
Mircea Opriţă – „Proza SF – un gen în firească evoluţie”
Angelo Mitchievici – „Punctum şi studium: o reflecţie cu privire la câteva fotograme literare în proza Hertei Müller şi cea a lui Augustin Cupşa”
Ion Bogdan Lefter – „Inventar prozastic 1990-2018: continuităţi, consolidări, epuizări, reorganizări, recuperări, nume noi, improvizaţii, tăceri".


duminică, 25 martie 2018

Colocviul de Critică 2018       Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România va desfăşura, în data de 31 martie 2018, a VIII-a ediţie a Colocviului anual de critică. În acest an vom discuta despre:
„Teme, strategii, tehnici în proza românească de după 1990”.

      Colocviul este organizat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, cu sprijinul Muzeului Naţional al Literaturii Române, şi va avea loc la sediul MNLR din Nicolae Creţulescu, nr. 8 (în spatele Bisericii Albe), între orele 10.00–15.30.
      Parteneri media: „Luceafărul de dimineaţă”, „România literară”, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural.
       Proiectul este coordonat de Radu Voinescu, preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară.
       Ne face plăcere să vă invităm să luaţi parte la această manifestare. 
       Membrii Filialei de Critică sunt invitaţi de drept.

marți, 13 martie 2018

Primiri 2018 Filiala de Critică

Analizând cererile şi dosarele de primire în Uniunea Scriitorilor din România pentru anul 2018, depuse la Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, Comitetul de Conducere al Filialei a hotărât trimiterea la Comisia de Validare a USR a dosarelor următorilor candidaţi:
               Gheorghe Chivu
               Petre Florea.  

miercuri, 7 martie 2018

Cărţile colegilor noştri

Ioan Buduca, Eseuri de antroposofie, Editura Junimea, Iaşi, 2018

Victor Ivanovici, En torno alla narrativa de Álvaro Mutis, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Dirección de Fomento Editorial, Puebla, México, 2017
(Dl. Victor Ivanovici pune la dispoziţia celor interesaţi să consulte cartea acest link:
 https://www.dropbox.com/sh/gqda7jg81qc7phw/AAAZK3Es7I13425NBx7jR9pKa?dl=0)

Stancu Ilin, Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017

sâmbătă, 3 martie 2018

Adunarea Generală - Alegeri USR 2018CONVOCATOR
Adunarea Generală a Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară
a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 14 aprilie 2018, ora 10.00, la adresa: Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Dezbaterea activității U.S.R., a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, a Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R., precum şi a Preşedintelui Filialei în mandatul 2013-2018;
2. Votarea raportului de activitate al conducerii U.S.R., prezentat de Preşedinte, precum şi al Preşedintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
3. Alegerea Preşedintelui U.S.R. pentru mandatul 2018-2023;
4. Alegerea Preşedintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte U.S.R. ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.
Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Preşedinte al Filialei şi la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei din Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, până la data de 13 martie 2018, ora 14.00. Candidaturile trebuie semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. 

Votul în cadrul Adunării Generale
Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Preşedintele Filialei şi Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Preşedintele U.S.R.
Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Preşedinte U.S.R. şi un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 14 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele Filialei şi Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele U.S.R. se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului U.S.R.

Prezentul convocator va fi adus la cunoştința membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.


Preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a U.S.R.,
Radu Voinescu