duminică, 31 august 2014

Aniversări în septembrie Filiala de Critică06.09.1950  Nicolae Georgescu
07.09.1930  Gheorghe Mihăilă
17.09          Valentina Curticeanu
18.09.1948  Andrei Oişteanu
25.09.1920  Dimitrie Vatamaniuc
28.09.1931  Valeriu Râpeanu

joi, 21 august 2014

In memoriam Nicolae BalotăA încetat din viaţă, în ziua de 20 august 2014, la Nisa, criticul literar Nicolae Balotă.
S-a născut la 26 ianuarie 1925, la Cluj-Napoca, absolvind Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din acelaşi oraş în 1947. În perioada 1946-1949 a fost asistent la Facultate de Litere şi Filosofie. În 1948 a fost arestat şi a făcut câteva luni de închisoare politică, ceea ce i-a atras excluderea de la catedră. Din 1950 până în 1954 a fost cercetător la Filiala din Cluj-Napoca a Institutului de Lingvistică al Academiei Române, în 1954 transferându-se la Centrul de Documentare din Bucureşti. În 1956 a fost din nou arestat, fiind condamnat politic la şapte ani de închisoare şi doi ani de domiciliu forţat la Lăţeşti, în Bărăgan. După 1970 a fost cercetător şi apoi şef de secţie la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, din Bucureşti. A emigrat în Franţa în 1987, solicitând azil politic. În 1990 a obţinut cetăţenia franceză. A predat literatură comparată la München, Tours şi Le Mans. Documente făcute publice în ultimii ani au dovedit o colaborare constantă a sa cu Securitatea, începând cu anul 1963, la eliberarea din închisoare. Nivelul acestei colaborări este încă subiect de controversă între cunoscătorii fenomenului.
Membru al Cercului Literar de la Sibiu, a debutat în 1945, în revista acestei grupări. Debutul editorial s-a produs în 1946, cu volumul de versuri Spuma mărilor. Debutul propriu-zis, în critică, s-a petrecut cu volumul Euphorion, în 1969. Dintre cărţile sale, se mai pot aminti: Lupta cu absurdul (1971, 2000), Umanităţi (1973), De la Ion la Ioanide. Prozatori ai secolului XX (1974, 1997), Introducere în opera lui Al. Phillipide (1974, 1999), Jacob Burkhardt, un umanist modern (1974), Universul prozei (1976), Arte poetice ale secolului XX (1976), Arta lecturii (1978), Opera lui Tudor Arghezi (1979, 1997), Etosul creaţiei şi imperativele etice ale criticii (1979), Scriitori maghiari din România (1981, ediţia în limba maghiară, 2007), Calea, adevărul şi viaţa. Meditaţii religioase (1995, 1999), Romanul românesc în secolul XX (1997), Arte poetice ale secolului XX. Ipostaze româneşti şi străine (1997), Caietul albastru (2007), Eminescu – poet al iniţierii în poezie (2000), Literatura franceză de la Villon la zilele noastre (2001, 2008), Literatura germană de la Sturm-und-Drang la zilele noastre (2002, 2007), De la Homer la Joyce (2007).
Prin dispariţia lui Nicolae Balotă, critica românească, literatura română suferă o grea pierdere.

luni, 18 august 2014

In memoriam Dan Hăulică
S-a stins din viaţă, în ziua de 17 august 2014, după o lungă suferinţă, cunoscutul critic de artă Dan Hăulică.
S-a născut la 7 februarie, 1932, la Iaşi, unde a absolvit cursurile Facultăţii de Filologie, după care a urmat studii de istoria artei la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, din Bucureşti, devenind cadru universitar al acestei instituţii.
         În perioada 1956-1958 a fost redactor la „Gazeta literară”, apoi cercetător la Institutul de Is­torie şi Teorie Literară „G. Călinescu”. Din 1963 a lucrat ca redactor la revista „Secolul 20”, în 1971 fiind numit redactor-şef al acestei publicaţii, rămânând în acest post aproape douăzeci de ani. În 1990 a fost numit ambasador al României la UNESCO, calitate păstrată până în 2002. În 1981 a fost ales preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, Din 1993 a devenit membru corespondent al Academiei Române.
A debutat publicistic în  „Iaşul literar" (1953), iar editorial cu volumul de studii şi eseuri Critică şi cultură (1967). Dintre lucrările sale mai amintim: Geografii spirituale (1973), Nostalgia sintezei (1984), Peintres roumains, I-II (1963-1965), Brâncuşi ou l’anonymat du génie (1967), Picasso – Celebration du centenaire d’une naissance (1982), Dimensiuni ale artei moderne (1992). Pentru activitatea de critic, a fost distins de două ori cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România, în 1974 şi 1984, dar şi cu alte prestigioase premii în ţară şi în străinătate.
Personalitatea sa rămâne definitiv legată, în conştiinţa intelectualităţii româneşti, de prezenţa în fruntea colectivului de redacţie al revistei „Secolul 20”, anii cei mai rodnici ai publicaţiei care s-a dovedit o fereastră păstrată deschisă către cultura europeană şi universală în condiţiile extrem de dificile ale regimului comunist.
Prin dispariţia lui Dan Hăulică, arta, cultura românească suferă o ireparabilă pierdere.

vineri, 1 august 2014

Aniversări în august Filiala de Critică

05.08.1972 Paul Cernat
09.08.1937 Florin Mihăilescu
10.08.1927 Barbu Cioculescu
11.08         Diana Turconi
16.08.1946 Ioan Adam
23.08.1948 Andrei Pleşu
24.08.1947 Victor Ivanovici
24.08.1969 Răzvan Voncu
26.08         Mariana Ionescu