luni, 15 aprilie 2019

Cărţile colegilor noştri

 Petre Răileanu, Gherasim Luca, Poezie ontofonie, Urmat de Gherasim Luca este o femeie
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2019


 Alexandru Bulandra, Metamorfoze biblice ale psihologiei urâtului genial. 
Cazul poetului şi profetului Al Doilea Isaia, Editura Paideia, Bucureşti, 2019luni, 1 aprilie 2019

Aniversări în aprilie Filala de Critică

10.04.1947  Mirela Roznoveanu
12.04.1940  Mircea Martin
13.04.1951  Petre Răileanu
17.04.1940  Ionel Oprişan
19.04          Maria-Ana Tupan
23.04.1951  Paul Dugneanu
30.04.1955  Radu Călin Cristea