vineri, 31 mai 2024

Aniversări în iunie Filiala de Critică

03.06.1952  Ioan Buduca                  
03.06.1938  Mircea Coloşenco             
04.06.1948  Paul Drogeanu                
04.06.1939  Constantin Trandafir         
05.06.1948  Aureliu Goci                 
08.06.1937  Gelu Ionescu                 
09.06           Elena Zaharia-Filipaş
10.06.1933  Iordan Datcu                 
15.06           Domnița Ștefănescu           
20.06.1942  Geo Vasile                   
22.06.1965  Vlad Alexandrescu            
23.06           Viola Vancea          
30.06.1945  Dorin Tudoran      

joi, 23 mai 2024

Cozeriile Criticii Mai 2024

    În ziua de 23 mai a avut loc, la sediul Uniunii Scriitorilor din România, o nouă întâlnire - a doua pe acest an - a membrilor Filialei București - Critică, Eseistică și Istorie Literară, desfășurată sub genericul „Cozeriile Criticii”. Tema aleasă pentru această ediție a fost: „Critica și Inteligența Artificială”. 
   Au participat cu expuneri și intervenții consistente, bine documentate și pregătite, în cadrul unei dezbateri animate, îmbrăcând, dincolo de puncte de vedere uneori în acord, alteori contradictorii, nota de eleganță necesară unor asemenea schimburi de opinii: Iulian Băicuș, Marin Marian-Bălașa, Marin Iancu, Gheorghe Lăzărescu, Rodica Lăzărescu, Marian Nencescu, Simona Vasilache, Andrei Vieru, Radu Voinescu (președintele Filialei). Au fost prezentate, de asemenea, din partea lui Liviu Franga și Ion Bogdan Lefter, care nu au putut participa din motive obiective, dar și-au trimis din timp materialele scrise, texte cuprinzând, de asemenea, idei substanțiale privitoare la modalitatea în care ne raportăm la provocările pe care le ridică pentru creația artistică, pentru analiza textelor literare, a operelor de orice fel, acest domeniu relativ nou, dar având deja un istoric nu de puține ori controversat, 
   Către finalul întâlnirii, care s-a derulat pe durata a patru ore, Rodica Lăzărescu a prezentat volumul „Niculae Gheran în oglinda corespondenței”, recent apărut la Editura Semne, dedicat memoriei confratelui nostru dispărut dintre noi în urmă cu un an.

vineri, 17 mai 2024

Cărțile colegilor noștri

 

 

 Aureliu Goci, De la Caragiale, prin Urmuz spre Avangarda europeană
Editura Betta, București, 2024

Mioara Bahna, Noi ipostaze ale scrisului românesc actual
Editura Detectiv Literar, București, 2024

miercuri, 1 mai 2024

Aniversări în mai Filiala de Critică

02.05.1953  Gabriel Rusu                 
06.05.1938  Mihail Mihailide             
13.05.1937  George Sanda                 
17.05.1945  Nicolae Mecu

marți, 30 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Filialei de Critică a USR

 CONVOCATOR

Adunarea Generală Extraordinară

a Filialei București – Critică, Eseistică și Istorie Literară

a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 38 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, coroborat cu hotărârile adoptate în cadrul ședinței CUSR din data de 29.04.2024 generate de rămânerea vacantă a funcției de Președinte al USR prin decesul d-lui Nicolae Manolescu, survenit în data de 23.03.2024, Președintele Filialei București – Critică, Eseistică și Istorie Literară, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Filialei București – Critică, Eseistică și Istorie Literară, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 22 iunie 2024, ora 12.00, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următorul punct:

1. Alegerea Președintelui USR pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul în curs, respectiv 2024-2028.

Toți candidații la funcția de Președinte al USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

             Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 22 iunie 2024, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 26 iunie 2024, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul Convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

                                                 Președintele Filialei – Radu Voinescu

vineri, 12 aprilie 2024

In memoriam Dan Cristea

   Ne-a părăsit, după o grea suferință, în ziua de 12 aprilie 2024, criticul literar Dan Cristea.
   Născut în Bucureşti, la 10 noiembrie 1942, a absolvit cursurile celebrului liceu „Gheorghe Lazăr”, din Bucureşti, în 1960, iar pe acelea ale Facultății de Filologie a Universităţii din Bucureşti în 1965.
   A lucrat ca redactor la Redacţia publicaţiilor pentru străinătate, la revistele „Amfiteatru”, „Argeş” și „Luceafărul”.
   În 1986 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a făcut un doctorat în literatură comparată la University of Iowa, revenind în ţară în 1992.
    A fost director al editurii „Cartea Românească” între anii 1997 și 2005, iar din 2008 a devenit director al revistei „Luceafărul”, ulterior, „Luceafărul de Dimineaţă”.
  A debutat încă din timpul studiilor universitare, în 1964, în revista „Contemporanul”, colaborând, mai apoi, la „România literară”, „Convorbiri literare.” „Viaţa românească”, „Steaua” ș.a.
   Dintre cărțile publicate se rețin: Un an de poezie (1974), Arcadia imaginară (1977), Faptul de a scrie (1980), Version and subversion: The Autobiographies of Benjamin Franklin, Henry Adams and Michel Leiris (1996), cu versiune în limba română, Versiune şi subversiune. Paradoxul autobiografiei (două ediții, 1999 și 2012), Autorul şi ficţiunile eului (2004), Poezia vie (2008), Citind cărţile de azi (2014), Caii lui Ahile şi alte eseuri (2016), Cronicile de la Snagov (2017), Alte cronici de la Snagov (2019). Avea în proiect un volum de studii eminesciene și un altul despre Kavafis, poeți pentru care nutrea un adevărat cult.
  Bun cunoscător al fenomenului literar contemporan, a publicat cronică de întâmpinare în revista „Luceafărul de Dimineață” până în preajma morții, fiind, probabil, cel mai bun cronicar de întâmpinare din acești ultimi ani din România, textele sale strălucind prin echilibru, pătrundere și exactitate a analizei, prin subtilitatea interpretărilor, acordate fin, dar decisiv, cu cadrele teoriei literaturii. În câteva cuvinte, un model de abordare a literaturii în mișcare, cronicile sale ținând mereu aproape, cu elegantă onestitate critică, de textul cărților comentate, respectând adevărul literar, în spiritul unei rigori de clasică armonie, preluată de la cultura elină, pe care o admira declarat.
   Pentru valoarea volumelor sale a fost răsplătit cu Premiul pentru Critică al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 1980, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti pe anul 2004, Premiul „Lucian Blaga” al Academiei Române pe anul 2014 și, de asemenea, cu Premiul Naţional Pentru Literatură al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019.
   A fost decorat, în anul 2000, cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler.
  Prin plecarea lui Dan Cristea, critica literară românească suferă o pierdere de neînlocuit.