vineri, 1 iulie 2022

Aniversări în iulie Filiala de Critică

01.07.1953 Dan Oprescu                      
02.07.         Isabela Vasiliu-Scraba    
08.07          Simona Sora             
17.07.1953  Marian Nencescu                 
29.07.1964  Adrian Niţă                     
30.07.1958  Dan Pavel     

duminică, 12 iunie 2022

In memoriam Valeriu Râpeanu

 S-a stins din viață, în 12 iunie, criticul, istoricul literar, profesorul, editorul Valeriu Râpeanu.

S-a născut la 28 septembrie 1932, în comuna Ploieștiori, județul Prahova și a învățat la Liceul „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești între anii 1942-1950. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității din București, secția Limba și literatura română, în 1954. A obținut doctoratul în filologie la aceeași universitate în 1999.

A fost redactor la „Gazeta literară”, la „Luceafărul” și la ziarul „Scânteia”. Între 1970-1972 a fost vice-președinte al Radio-Televiziunii Române, din 1972 până 1990 fiind director al Editurii Eminescu.

A predat ca lector universitar la Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu”, din București (1966-1969), la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București (1969-1970). A fost conferențiar (din 1991) și apoi șef de catedră la Facultatea de Filosofie-Jurnalistică a Universității „Spiru Haret”, din București.

A debutat în 1954 în „Gazeta literară”, colaborând, de-a lungul vieții, la „Luceafărul”, „Scânteia”, „România literară”, „România liberă”, „Flacăra”, „Curierul Național”, „Curierul Național Magazin”, „Maske und Kothurn” (Viena), „Rivista di Etnografia (Napoli) etc. 

Dintre numeroasele volume publicate se pot aminti: George Mihail-Zamfirescu. Schiță monografică (1958), Noi și cei dinaintea noastră (1966), Vlahuță și epoca sa (1966), Interferențe spirituale (1970), Călător pe două continente (1973), Interpretări și înțelesuri (1975), Cultură și istorie, I (1979), II, (1981), III (1989), I.G. Duca (2004), Tărâmul unde nu ajungi niciodată. Itinerare istorice și artistice (1982), Memoria și fețele timpului (1983), Scriitori dintre cele două războaie mondiale. De la N. Iorga... la Liviu Rebreanu, Mihail Sorbul, Tudor Vianu, Perpessicius, Cezar Petrescu, Victor Ion Popa, George Mihail-Zamfirescu, I. Peltz, Tudor Teodorescu-Branişte. Epilog eminescian (1986), N. Iorga. La vie de l’Histoire et l’histoire d’une vie (1989), N. Iorga, Mircea Eliade, Nae Ionescu. Polemici, controverse, elogii (1998), Nicolae Iorga (1994), Enescu. Contribuții documentare, Reconstituiri, Interpretări (2003), Orientări în cultura română modernă (2005); N. Iorga 1940-1947 (vol. I – 2001; vol. II – 2002), Oameni iluștri. Convorbiri și rememorări (2009), Scriitori români. De la I.L. Caragiale la Radu Tudoran (2010).

A îngrijit ediții din scrierile lui Alexandru Vlahuţă, Panait Cerna, George Mihail Zamfirescu, Mihail Sadoveau, Cella Delavrancea, Marcel Mihalovici, C. Rădulescu-Motru, Hortensia Papadat-Bengescu, Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu, C. Banu, Radu Tudoran, I.L. Caragiale, cea mai importantă parte a acestei activități fiind dedicată operei lui Nicolae Iorga, multe dintre aceste realizări fiind semnate împreună cu Sandală Râpeanu. S-a ocupat, de asemenea de alcătuirea unor importante antologii de dramaturgie, de poezie, memorialistică ș.a.  

A fost onorat cu Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române (1982), Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1982), Premiul Asociației Oamenilor de Teatru (1987) și altele.

Prin dispariția lui Valeriu Râpeanu, critica și istoriografia românească, editologia noastră suferă o ireparabilă pierdere.

joi, 12 mai 2022

Cărțile colegilor noștri

 


 Stan V. Cristea, Marin Preda. Anii form[rii intelectuale (1929-1948), Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura AIUS, Craiova, 2022

Ioan St. Lazăr (volum îngrijit de), Bartolomeu Valeriu Anania, Puterile Cuvântului 
(antologie de studii, eseuri, articole și mărturii despre,..), Omagiu la centenarul nașterii
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2022

duminică, 1 mai 2022

Aniversări în mai Filiala de Critică

02.05.1953  Gabriel Rusu                 
06.05.1938  Mihail Mihailide             
13.05.1937  George Sanda                 
17.05.1945  Nicolae Mecu                 
20.05.1930  Geo Şerban                   
25.05.1933  Eugen Simion

vineri, 22 aprilie 2022

In memoriam Mircea Anghelescu

 

S-a stins din viață, în dimineața zilei de 22 aprilie 2022, profesorul universitar, criticul și istoricul literar Mircea Anghelescu.

S-a născut în București, la 12 martie 1941. A absolvit Liceul „Sf. Iosif” (ulterior, Liceul „I.L. Caragiale”), din București, în 1957, după care a urmat Facultatea de Filologie a Universității din București, absolvită în 1962. A obținut titlul de doctor la aceeași facultate în 1970.

A predat între anii 1962 și 1964 limba și literatura română la o școală din Urziceni, după care a devenit paleograf la Serviciul Colecții Speciale al Bibliotecii Centrale de Stat, unde a lucrat până în 1968, activând, după aceea, ca secretar științific al Societății de Ştiințe Filologice. Din 1972 a lucrat, timp de douăzeci de ani, în calitate de cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, al Academiei Române. În 1992 a intrat în corpul profesoral al Universității din București, la Facultatea de Litere, cu gradul de conferențiar, devenind profesor în anul 1994. Între  2000 și 2008 a fost șeful Catedrei de literatură română.

Timp de nouă ani, între 1994 și 2003, a fost vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale Române. Între anii 2009 și 2011 a îndeplinit funcția de preşedinte al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.

Și-a făcut debutul în revista „Contemporanul  în  1961, colaborând, de-a lungul anilor, la diferite publicații precum Gazeta literară”, „România literară”, „Luceafărul”, „Limbă și literatură”, „Limba română”, „Revista de istorie și teorie literară”, „Synthesis”, „Adevărul literar și artistic”, „Observator cultural”, Revue roumaine d’études littéraires”, „Revue de littérature comparée” (Franța), „Revista de filología románica” (Spania)

A publicat numeroase volume, sintetizând cercetări laborioase în domeniul istoriei literare, dintre care se pot reține: Introducere în opera lui Gr. Alexandrescu (1973), Literatura română și Orientul (1975), Scriitori şi curente (1982), Ion Heliade Rădulescu: o biografie a omului și a operei (1986), Lectura textului (1986), Clasicii noștri (1996), Cămașa lui Nessus. Eseuri despre exil (2000), Literatură și biografie (2005), Mistificțiuni (2008; 2016), Poarta neagră. Scriitorii și închisoarea (2013), Lâna de aur. Călători și călătoriile în literatura română (2015), Am fost martor (2017), O istorie descriptivă a literaturii române. Epoca premodernă (2019).

A realizat antologii despre Călători români în Africa și Călători români și călătoriile lor în sec. al XIX-lea. A îngrijit ediții din N. Filimon, M. Gaster, Dimitrie Ralet, D. Caracostea, Dinicu Golescu, Radu Rosetti, Ion Heliade Rădulescu, V. Boerescu.

Pentru lucrările sale, a fost răsplătit cu Premiul Academiei Republicii Socialiste România, în 1986, Premiul Uniunii Scriitorilor din România, în 1983 și 2015, Premiul revistei „Convorbiri literare” pentru întreaga activitate literară, în 2014, Premiul Opera Omnia al Filialei București – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2015.

Prin dispariția criticului și universitarului Mircea Anghelescu, literatura română suferă o dureroasă, ireparabilă pierdere.

vineri, 1 aprilie 2022

Aniversări în aprilie Filiala de Critică

03.04.1952   Andrei Cornea                
08.04.1952   Gabriel Andreescu            
10.04           Mirela Roznoveanu            
12.04.1940   Mircea Martin                
13.04.1951   Petre Răileanu               
17.04.1940   Ionel Oprişan                
19.04           Maria-Ana Tupan          
23.04.1951   Paul Dugneanu                
23,04.1948   Gheorghe Lăzărescu

duminică, 20 martie 2022

Primiri în Filiala de Critică 2022 (Revenire)

 Candidaţii care doresc să îşi depună dosarele de primire în Uniunea Scriitorilor din România la Filiala Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară pentru anul acesta sunt rugaţi să o facă până în data de 12 mai 2022 la sediul nostru din Calea Victoriei, nr. 133 (a se vedea şi secţiunea „Contact" de pe acest blog).

   Dosarele trebuie alcătuite în conformitate cu prevederile Statutului USR (a se consulta site-ul USR, la secţiunea „Statut” - Anexa 2, Art. 4, punctul b.).

   Formularele de înscriere se pot solicita la adresa de e-mail a Filialei (v. secţiunea „Contact") sau se completează la secretariatul filialelor bucureştene ale USR.

   Depunerea documentelor se poate face zilnic, de luni până joi, între orele 10.00-14.00.

   Atenţie: Dosarele depuse după această dată nu vor mai putea intra în discuţie pentru primirile din anul 2022 !