marți, 13 martie 2018

Primiri 2018 Filiala de Critică

Analizând cererile şi dosarele de primire în Uniunea Scriitorilor din România pentru anul 2018, depuse la Filiala Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, Comitetul de Conducere al Filialei a hotărât trimiterea la Comisia de Validare a USR a dosarelor următorilor candidaţi:
               Gheorghe Chivu
               Petre Florea.  

miercuri, 7 martie 2018

Cărţile colegilor noştri

Ioan Buduca, Eseuri de antroposofie, Editura Junimea, Iaşi, 2018

Victor Ivanovici, El torno alla narrativa de Álvaro Mutis, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Dirección de Fomento Editorial, Puebla, México, 2017
(Dl. Victor Ivanovici pune la dispoziţia celor interesaţi să consulte cartea acest link:
 https://www.dropbox.com/sh/gqda7jg81qc7phw/AAAZK3Es7I13425NBx7jR9pKa?dl=0)

Stancu Ilin, Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017

sâmbătă, 3 martie 2018

Adunarea Generală - Alegeri USR 2018CONVOCATOR
Adunarea Generală a Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară
a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 14 aprilie 2018, ora 10.00, la adresa: Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Dezbaterea activității U.S.R., a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, a Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R., precum şi a Preşedintelui Filialei în mandatul 2013-2018;
2. Votarea raportului de activitate al conducerii U.S.R., prezentat de Preşedinte, precum şi al Preşedintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
3. Alegerea Preşedintelui U.S.R. pentru mandatul 2018-2023;
4. Alegerea Preşedintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte U.S.R. ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.
Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Preşedinte al Filialei şi la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei din Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, până la data de 13 martie 2018, ora 14.00. Candidaturile trebuie semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. 

Votul în cadrul Adunării Generale
Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Preşedintele Filialei şi Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Preşedintele U.S.R.
Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Preşedinte U.S.R. şi un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 14 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele Filialei şi Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele U.S.R. se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului U.S.R.

Prezentul convocator va fi adus la cunoştința membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.


Preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a U.S.R.,
Radu Voinescu

miercuri, 28 februarie 2018

Aniversari în martie Filiala de Critică

01.03          Magdalena Popescu Bedrosian
04.03.1933  Victor Vişinescu
12.03.1941  Mircea Anghelescu
17.03          Virginia Muşat
18-03-1957  Horia-Roman Patapievici
19-03-1960  Tudorel Urian
21-03-1952  Lucian Chişu

luni, 19 februarie 2018

Conferinţele Filialei de Critică – 21 februarie 2018
   Al treilea eveniment din cadrul ciclului „Conferinţele Filialei Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară a USR”, derulat în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române, cuprinzând patru conferinţe anual, va avea loc miercuri, 21 februarie 2018, ora 17.00, la Muzeul Naţional al Literaturii Române (Str. Nicolae Creţulescu, nr. 8).
  Conferinţa, cu titlul „Eminescu ş;i noi”, va fi susţinută de Alex Ştefănescu, critic şi istoric literar, redactor şef al revistei „Luceafărul de Dimineaţă”.
  Membrii Filialei de Critică sunt invitaţi de drept.

Cărţile colegilor noştri


Alex Ştefănescu, Eminescu poem cu poem. La o nouă lectură
Editura ALLFA, Bucureşti, 2017

marți, 13 februarie 2018

Primiri în Filiala de Critică 2018. Anunţ important! (Reluare)

     Candidaţii care doresc să îşi depună dosarele de primire în Uniunea Scriitorilor din România la Filiala Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară pentru anul acesta sunt rugaţi să o facă până în data de 2 martie 2018 la sediul nostru din Calea Victoriei, nr. 133 (a se vedea şi secţiunea "Contact" de pe blogul nostru).
     Dosarele trebuie alcătuite în conformitate cu prevederile Statutului USR (a se consulta site-ul USR, la secţiunea „Statut” - Anexa 2, Art. 4, punctul b.)
     Formularele de înscriere se pot solicita la adresa de e-mail a Filialei (v. secţiunea "Contact") sau se completează la sediu.
     Depunerea documentelor se poate face zilnic, de luni până joi, între orele 10.00-14.00, vineri, între orele 10.00-12.00
     Atenţie!: Dosarele depuse după această dată nu vor mai putea intra în discuţie pentru primirile din anul 2018.