luni, 2 iulie 2018

Aniversări în iulie Filiala de Critică

02.07          Isabela Vasiliu Scraba
07.07.1923  Constantin Bălăceanu-Stolnici
08.07          Simona Sora
29.07.1964  Adrian Niţă

luni, 18 iunie 2018

In memoriam Dumitru Micu


A încetat din viaţă, în ziua de 17 iunie 2018, criticul şi istoricul literar Dumitru Micu.
S-a născut la 8 noiembrie 1928, în localitatea Bârsa, judeţul Sălaj. A urmat cursurile liceului „Gh. Bariţiu” (1944-1945) şi ale liceului „Inochentie Micu-Klein” (1945-1948), din Cluj-Napoca. Între 1948-1951 a urmat Facultatea de Filosofie a Universătăţii din Cluj-Napoca, încheind studiile la Bucureşti (1951-1953). Între 1950 şi 1951 a fost cursant al Şcolii de Literatură „Mihai Eminescu”, unde a rămas asistent la catedra de teoria literaturii. Timp de aproape un an a fost, concomitent, inspector-şef în Comitetul de Artă de pe lângă Consiliul de Miniştri. Din 1954, asistent la catedra de istorie a literaturii române a Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Bucureşti, unde a urcat până la poziţia de profesor (1969).
Doctorat în ştiinţe filologice la Universitatea din Bucureşti (1962).
Redactor la „Lupta Ardealului” (1948-1949), la „Almanahul literar” (1949), la „Contemporanul” (1952-1953), apoi la „Scânteia” (1957-1960).
Lector de limba şi literatura română la Université Lyon II (1965), profesor-invitat la Technische Universität Berlin, la universităţile din Bonn şi Marburg şi la Eötvös Loránd Tudományegyetem (Universitatea Eötvös Loránd) din Budapesta.
Debut cu versuri în „Tribuna Ardealului”, din Cluj (1942). A colaborat la „Viaţa Românească”, „Tânărul scriitor”, „Contemporanul”, „Gazeta literară” (ulterior, „România literară”) ş.a.
Dintre cărţile publicate de Dumitru Micu se pot aminti: Sensul etic al operei lui Sadoveanu (1955), Poezia Mariei Banuş (1956), Romanul românesc contemporan (1959), Poporanismul şi „Viaţa românească” (1961), Literatura română la începutul secolului XX (1964), Istoria literaturii române 1900-1918, 2 vol. (1964-1965), Opera lui Tudor Arghezi: eseu despre vârstele interioare (1965), Literatura română de azi: poezia, proza dramaturgia: 1944-1964 (împreună cu Nicolae Manolescu; 1965), G. Coşbuc (1966), Lirica lui Blaga (1967), Estetica lui Lucian Blaga (1970), Început de secol: 1900-1916 (1970), T. Arghezi (1972), Periplu (1974), Fragmente automitologice (1974), Gândirea şi gândirismul (1975), Lecturi şi păreri (1978), G. Călinescu: între Apollo şi Dionysos (1979), Scriitori, cărţi, reviste (1980), Modernismul românesc, 2 vol. (1984-1985), De la Alexandru Macedonski la George Bacovia (1984), De la Arghezi la suprarealism (1985), Limbaje moderne în poezia românească de azi (1986), Limbaje lirice contemporane (1988), Scurtă istorie a literaturii române, 4 vol. (1994-1997), În căutarea autenticităţii (1994), Istoria literaturii române: de la creaţia populară la postmodernism (2000), Istoria literaturii române în secolul XX (2000), Lucian Blaga: autofăurirea prin logos (2003), Mircea Eliade: viaţa ca operă, opera ca viaţă (2003), M. Eminescu în raza gândului etern (2005), Arghezi (2005; ed. a II-a – 2010), Critici prozatori (2010), Timpuri zbuciumate (memorii; 2004), Sfârşit şi început de mileniu (memorii; 2010).
Prin dispariţia lui Dumitru Micu, literatura română suferă o grea pierdere.duminică, 3 iunie 2018

Aniversări în iunie Filiala de Critică

03.06.1952  Ioan Buduca
03.06.1938  Mircea Coloşenco
04.06.1948  Paul Drogeanu
05.06.1948  Aureliu Goci
08.06.1937  Gelu Ionescu
09.06          Elena Zaharia-Filipaş
09.06.1939  A.Gh. Olteanu
10.06.1933  Iordan Datcu
20.06.1942  Geo Vasile
22.06.1965  Vlad Alexandrescu
23.06          Viola Vancea

miercuri, 30 mai 2018

Cărţile colegilor noştri


Adrian Niţă - Teoria substanţei la Leibniz, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018


A.Gh. Olteanu - Glose pe marginea cărţilor, vol. II, Editura Sigma, Bucureşti, 2018

 
 Poezia războiului de reîntregire a neamului şi a Marii Uniri, Antologie de Marin Iancu
Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2018

vineri, 25 mai 2018

Noul Comitet de Conducere al FilialeiAdunarea Generală Extraordinară a Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România care s-a desfăşurat în data de 25 mai 2018, având ca scop completarea Comitetului de Conducere al Filialei, a ales ca membri în Comitetul de Conducere pe domnii Ioan Adam şi Mihai Zamfir. Doamna Ana Dobre a fost aleasă în rezerva Comitetului de Conducere.
Astfel, Comitetul de Conducere al Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România pentru mandatul 2018-2023 este următorul:
Radu Voinescu - preşedintele Filialei
Ioan Adam
Dan Cristea
Daniel Cristea-Enache
Mihai Zamfir
Ana Dobre (rezervă).

luni, 21 mai 2018

Conferinţele Filialei de Critică – 23 mai 2018   Al doilea eveniment din acest an în cadrul ciclului „Conferinţele Filialei Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară a USR”, derulat în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române, cuprinzând patru conferinţe anual, va avea loc miercuri, 23 mai 2018, ora 17.00, la Muzeul Naţional al Literaturii Române (Str. Nicolae Creţulescu, nr. 8, în spatele Bisericii Albe), Sala Perpessicius.
  Conferinţa, cu titlul „Doamnele domnului Caragiale”, va fi susţinută de criticul şi istoricul literar Gelu Negrea.
  Membrii Filialei de Critică sunt invitaţi de drept.

vineri, 11 mai 2018

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Filialei de Critica 25 mai 2018În temeiul Art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, Preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Filialei în data de 25 mai 2018, ora 12.00, la Sediul Uniunii Scriitorilor din România din Calea Victoriei, nr. 133, Sectorul 1, Bucureşti.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:
1. Completarea Comitetului de Conducere al Filialei.
      
Preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară
a U.S.R.,
Radu Voinescu