Cărţile colegilor noştri


Ioan Adam, Duiliu Zamfirescu, faţa din umbră, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019


Petre Florea, Alte însemnări, Editura Dectectiv Literar, Bucureşti, 2019
 
Liliana Corobca (ed.), Panorama comunismului în Moldova sovietică
Editura Polirom, Iaşi, 2019

Liliana Corobca, Buburuza, roman, 
Editura Polirom, Iaşi, 2019


Liliala Corobca, Iluzia cristalizării. Comunism, exil, destine, Liliana Corobca 
în dialog cu Radu Negrescu-Suţu
Editura Corint, Bucureşti, 2019


Stan V. Cristea, Literatură de ieri, literatură de azi. Cronici literare (2013-2019)
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2019
Aureliu Goci, Poezia românească de la Dosoftei la Nichita Stănescu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019


George Gibescu, Ion Barbu, ahoreticul,
Editura Semne, Bucureşti, 2019Iulian Băicuş, Caragiale şi postmodernismul
Editura Eikon, Bucureşti, 2019

Teodor Baconschi, 365 de lămuriri în compania lui Laurenţiu-Ciprian Tudor
Editura Polirom, Iaşi, 2019Teodor Baconschi, Averea bunei educaţii, Editura Univers, Bucureşti, 2019

Stan V. Cristea, Marin Preda. Anii formării intelectuale (1929-1948)
Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Aius, Craiova, 2019
I. Oprişan, Troiţe româneşti. O tipologie, ediţia a II-a, 
Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2019

Constantin Trandafir, Trei crai plus Infernul, Editura Eikon, Bucureşti, 2019
 
 Victor Ivanovici, Itinerarii româneşti II (şi câteva pretexte teoretice),
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2019
Mircea Anghelescu, O istorie descriptivă a literaturii române. Epoca premodernă,
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2019

Marin Iancu, De la Siliştea-Gumeşti la „Cheia” Rosetti. Dicţionarul personajelor lui Marin Preda, Ediţia a doua, revăzută. Prefaţă de Mircea Popa, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2019

 Petre Răileanu, Gherasim Luca, Poezie ontofonie, Urmat de Gherasim Luca este o femeie, 
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2019
Alexandru Bulandra, Metamorfoze biblice ale psihologiei urâtului genial. Cazul poetului şi profetului Al Doilea Isaia, Editura Paideia, Bucureşti, 2019

Nicolae Georgescu, Cuvinte şi semne. Hermeneutica punctuaţiei în poezia antumă eminesciană
Editura Academiei Române. Bucureşti, 2018


Ioan Adam, Panteon regăsit. O galerie ilustrată a oamenilor politici români
Ediţia a II-a, revăzută şi extinsă, cu texte adnotate şi bibliografie adusă la zi, 
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2018


Simona Vasilache - Ochiul amintirilor. 100 de ani de jurnale,
Editura Eikon, Bucureşti, 2018

Ioana Pârvulescu, Dialoguri secrete. Cum se roagă scriitorii şi personajele lor
Editura Humanitas, Bucureşti, 2018

Christian Crăciun - Lectio incerta. Cronici literare II,
Editura Eikon, Bucureşti, 2018

Andrei Oişteanu,  L’Immagine dell’ebreo. Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell'Europa centro-orientale, A cura di Horia Corneliu Cicortaş e Francesco Testa, Collana di Studi Ebraici, Edizioni Salomone Belforte, Livorno, 2018


Andrei Oişteanu, Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură
Ediţia a doua, revăzută, adăugită şi ilustrată, Editura Polirom, Iaşi, 2018


Ana Dobre-Pelin (Ana Dobre) - Eu şi celălalt, proză scurtă, 
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2018

 Mircea Martin - G. Călinescu şi complexele literaturii române, ediţia a III-a, 
Editura Arc, Chişinău, 2018

Mihai Zamfir - Din secolul romantic, ediţia a 2-a, 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2018


 Iulian Băicuş - Semnat Kafka, Studiu monografic
Editura Eikon, Bucureşti, 2018

Aureliu Goci - Pozatori români în primele două decenii ale mileniului III
Editura Betta, Bucureşti, 2018


Petre Răileanu - Les avant-gardes en Roumanie. La charette et le cheval-vapeur
Éditions Non Lieu, Paris, 2018


 Geo Vasile - Poeţi reprezentativi ai postmodernităţii. De la Plumb (Bacovia) la Gustul cireşelor (Ştefan Manasia), Editura Eikon, Bucureşti, 2018

Geo Vasile - Lecturi în filigran. Prozatori români de raftul întâi
Editura EuroPress Group, Bucureşti, 2018


Victor Ivanovici - Itinerarii româneşti (I)
Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2018

Adrian Niţă - Teoria substanţei la Leibniz, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018


A.Gh. Olteanu - Glose pe marginea cărţilor, vol. II, Editura Sigma, Bucureşti, 2018


Poezia războiului de reîntregire a neamului şi a Marii Uniri, Antologie de Marin Iancu
Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2018

Niculae Gheran, Ex-Temporale, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018


Ioan Buduca, Eseuri de antroposofie, Editura Junimea, Iaşi, 2018


Mihail Mihailide, Insolitul ospăţ al unui devorator de arhive
Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2017
Victor Ivanovici, En torno alla narrativa de Álvaro Mutis,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Dirección de Fomento Editorial, Puebla, México, 2017
(Dl. Victor Ivanovici pune la dispoziţia celor intersaţi să consulte cartea acest link:
https://www.dropbox.com/sh/gqda7jg81qc7phw/AAAZK3Es7I13425NBx7jR9pKa?dl=0)

Stancu Ilin, Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017

Maria-Ana Tupan, The Key to Change. Interdisciplinary Essays in Cultural History, 
Lambert Academic Publishing, Bălţi, Republica Moldova. 2017

Alex Ştefănescu, Eminescu, poem cu poem, La o nouă lectură
Editura ALLFA, Bucureşti, 2017

 Mihai Zamfir - Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, vol 2, 
Editura Polirom, Iaşi, 2017
 George Sanda - G. Topîrceanu în faţa posterităţii, Editura George Sanda, Bucureşti, 2017

Dan Gulea - Citind Marele Război. Antologia scriitorilor căzuţi
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2017

Florin Mihăilescu - Critica sine qua non. Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2017
Cartea lui Prospero, Eseuri despre douăsprezece piese de William Shakespeare
Editura Humanitas, 2017
 
Dan Cristea - Cronicile de la Snagov, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2017


Mircea Anghelescu - Am fost martor. Istoria literară ca depoziţie
Editura Spandugino, Bucureşti, 2017
 
Aureliu Goci - Mihai Eminescu. Identitate şi semnificaţie, Editura Betta, Bucureşti, 2017
Leibniz. Opere. Scrieri Teologice - Coord. Adrian Niţă,
Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2017
 Stan V. Cristea - Marin Preda. Repere biobibliografice, Editura Aius, Craiova, 2017

Gelu Negrea, Voluptatea fricii, Eseuri diferite, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017

Niculae Gheran - Rebreniana. Studii, articole, documente, Vol. I-II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017


Liviu Grăsoiu - Povestea dintre vorbe, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2017 

Andrei Oişteanu - Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, Ediţie ilustrată, 
Editura Polirom, Iaşi, 2016


Florin Mihăilescu - E. Lovinescu şi antinomiile criticii, Ediţie şi prefaţă de Vasile Spiridon, 
Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2016


Petru Vaida, O filosofie a riscului. Introducere în opera lui Th.W. Adorno,
Editura TracusArte, Bucureşti, 2016

Nicolae Constantinescu - Cultura antropologică. Studii, cronici, comentarii, Ediţie, prefaţă, note de Cătălin D. Constantin, Editura Etnologică, Bucureşti, 2016Răzvan Voncu, Arhitectura memoriei. Studii de istorie literară clasică şi contemporană,
Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016


Aureliu Goci, Mircea Eliade. Spaţiul ancestral şi dominanta mitului urban
Editura Zodia Fecioarei, Piteşti, 2016


Ioan St. Lazăr, Dioptricon, Contribuţii de teorie, critică şi istorie literară, 
Ediţia a II-a, românească, revăzută şi adăugită, Editura "Almarom", Râmnicu Vâlcea, 2016Victor Ivanovici, Itinerarios cervantinos, Quito, Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2016.
(Dl Victor Ivanovici pune la dispoziţia celor interesaţi să consulte textul lucrării acest link:
https://www.dropbox.com/sh/ym4h5qw9ew1k9ln/AAC3z19I4OKqGvxlSu7beBRna?dl=0)
Dan Gulea, Marginaliile avangardelor, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2016Dan Cristea - Caii lui Ahile şi alte eseuri, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2016


Petre Răileanu - Dada în direct, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2016George Sanda, Geneza operei. Magda Isanos - Caiete manuscris, Editura George Sanda,Bucureşti, 2016


Mircea Martin, Radicalitate şi nuanţă, Editura Tracus Arte, 2015
Mircea Anghelescu, Lâna de aur. Călătorii şi călătoriile în literatura română,
Cartea Românească, 2015

Liviu Grăsoiu, Popasuri şi refugii, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015
Nicolae Bârna, Puntea artelor, Ideea Europeană, Bucureşti, 2015                 Stan V. Cristea, Marin Preda. Portret între oglinzi, Editura Aius, Craiova, 2015Lucian Gruia, Brâncuşi şi reveriile materiei, Editura Limes, Floreşti - Cluj, 2014


George Sanda, Otilia Cazimir. Destinul unei vieţi neîmplinite, ediţia a II-a, 
Editura George Sanda, 2014Adrian Niţă (coordonator) - Leibniz, Opere - Metafizica
Editura Univers Enciclopedic Gold, 2014
  
Aureliu Goci - Liviu Rebreanu, Centrul operei şi distribuţia tipologică
Editura Betta, Bucureşti, 2014Dorina Grăsoiu - Texte regăsite, texte regândite
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014

(†) Nicolae Florescu - Vintilă Horia între "ieşirea din a exista şi intrarea în a fi"
                                                   Editura Jurnalul Literar, Bucureşti, 2014

Adrian Niţă - Filosofie şi literatură, Eseuri şi cronici de tranziţie
Editura Tracus Arte, 2014

Gherasim Rusu Togan - Scriitori români şi iubirile lor,

Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2014

Dan Cristea - Citind cărţile de azi, Editura Cartea Românească, 2014
Alexandru Mica - Harry Brauner. Între fascinaţia folclorului şi teroarea destinului
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014
Constantin Trandafir - Pactul conversaţiei. Naraţiuni critice, Editura Ideea Europeană, 
colecţia "Istorie, Teorie şi Critică Literară", Bucureşti, 2014


C
C
Stan V. Cristea - Eminescu şi Teleormanul, ediţia a treia, revăzută şi adăugită, 
Editura Aius PrintEd, Craiova, 2014
Nichita Stănescu - Vin perşii, mamă!, Armonii poetice, Carte + CD,
Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco, Prefaţă de Lucia Fetcu, Editura Karta-Graphic, Ploieşti, 2014

Maria-Ana Tupan - Realismul magic. Încercare genealogică,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013Aureliu Goci - Eliza Roha. Polivalenţa romanului şi vocile feminităţii
Editura Betta, Bucureşti, 2014


Cartea Românească, 2013

Cartea poate fi găsită şi comandată şi de aici (click pe titlul alăturat): Sfârşit şi început de secol


Mircea Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi închisoarea
Cartea Românească, 2013
Cartea poate fi găsită şi comandată şi de aici:  Librăria Libris
Constantin Trandafir, Grigore Hagiu şi generaţia sa, ediţie revăzută şi adăugită, 
Editura Axis Libri, Galaţi, 2013
Dan. C. Mihăilescu, Castelul, biblioteca, puşcăria. Trei ipostaze ale feminităţii exemplare, 
Humanitas, 2013


                                     Răzvan Voncu - O istorie a vinului în România,       Editura Curtea Veche, 2013


http://filialadecritica.blogspot.com/2013/11/monica-spiridon-popular-culture.html
Monica Spiridon, Popular Culture. Modele, repere şi practici contemporane
Scrisul Românesc, 2013

Alex. Oproescu, Literatura în publicaţii buzoiene şi râmnicene, 1839-2000. Dicţionar bibliografic

Editura Alpha MDN, Buzău, 2013

Stan V. Cristea, Fotografii la periscop. Secvenţe de istorie literarăEditura Aius PrintEd, Craiova, 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu